2023 Internationaal onroerend goed te koop

Immoulin BV is een in Nederland geregistreerde onderneming. Bij alle informatie over onze werkwijze, gebruikers en voorwaarden is de Nederlandse taal leidend en bindend. 

Immoulin Privacybeleid (Privacy Policy)

Zowel bij het nemen van een abonnement voor een advertentie op de website(s) van Immoulin B.V. (Immoulin), alsook ingeval U als gebruiker informatie via de website aanvraagt, worden de door U verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd.

Immoulin streeft ernaar om alle door U verstrekte en gebruikte persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

De persoonsgegevens zullen door Immoulin uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Voor de communicatie met een adverteerder
  • Voor het factureren aan een adverteerder
  • Voor de communicatie tussen adverteerder(s) en gebruiker(s) om de communicatie over een advertentie te bevorderen
  • Om adverteerder(s) en gebruiker(s) te informeren over nieuws op het gebied van onroerend goed en aanverwante zaken, gebruikersinformatie en wijzigingen van de website(s)
  • Om te voldoen aan de op Immoulin van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden die niet behoren tot of betrokken zijn bij Immoulin. Het is echter mogelijk dat Immoulin op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, zal Immoulin U hierover informeren.

Uw financiële informatie komt niet in ons systeem, omdat alle financiële transacties plaatsvinden in een beveiligde omgeving bij een onafhankelijke derde.

Cookies

Bij gebruik van websites van Immoulin kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Cookies hebben twee functies. Enerzijds om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Immoulin kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

  • om het gebruik van haar websites te analyseren; om haar websites te optimaliseren;

  • om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar websites;

  • om uw voorkeuren voor advertenties vast te leggen en in uw winkelwagen op te slaan;

  • om toegang tot en gebruik van de website te vereenvoudigen, zoals automatisch inloggen.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van Immoulin vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen.

Beveiliging gegevens

Immoulin respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Immoulin. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Immoulin, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Immoulin spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

Immoulin is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Immoulin.

AVG (algemene verordening gegevensbescherming):

Per 25 mei ,2018 is het Europese initiatief uit 2016 wet geworden en Immoulin conformeert zich hieraan volledig. Deze wet beschermt de rechten van website bezoekers waar ze persoonlijke informatie van welke aard ook achterlaten en die opgeslagen kan worden in onze database. De wet verplicht Immoulin om data veilig op te slaan voor een zekere periode afhankelijk van het type service dat wordt gevraagd en aangeboden of om aan de wet van de Europese en nationale autoriteit te kunen voldoen. E.e.a ter bescherming van en optimale service aan onze clienten.

De volldige tekst van deze wet staat op de site van de Europese gemeenschap en kan worden gelezen in de respectievelijke talen via onderstaande links:

English

Nederlands

Français

Deutsch

Italiano

Español

 

Immoulin B.V.
Postbus 405
3740AK Baarn
Nederland